AUTORISEERITUD ORIGINAALtoode
TRANSPORT 24H JOOKSUL
TOETAGE VESTLUSE, MEILISE JA TELEFONI LÄBI
TASUTA VIBILIIN +4969 - 173261340
 

Õiguslik olukord

"Tarkvara tootja ei saa olla vastu oma kasutatud litsentside edasimüügile (...) . Programmi (...) koopia levitamise ainuõigus ammendub esimese müügiga."

 

Õiguslik olukord seoses kasutatud tarkvaraga kauplemisega

Euroopa Kohtu 3. juuli 2012. aasta otsus kohtuasjas C-128/11

Tarkvaratootjad ei saa end kaitsta kasutatud tarkvara edasimüügi eest. Programmi koopia levitamise ainuõigus lõpeb esimese müügiga. Kohus märgib selles otsuses, et levitamisõiguse ammendumise põhimõtet ei kohaldata mitte ainult siis, kui tarkvara koopiaid müüakse andmekandjatel, vaid ka siis, kui neid levitatakse ettevõtte veebilehelt allalaadimise teel.

Münsteri hankekoja 01.03.2016 otsus, viide VK 1-2/16

Juba kasutatud tarkvara väljajätmine pakkumistest rikub riigihangete seadust. Münsteri valitsuse hankekoda selgitas seega, et kasutatud tarkvara ei saa enam pakkumistest välja jätta. Microsofti uue tarkvara spetsifikatsioon rikub pakkumismenetluses neutraalsuse põhimõtet. Sellist piirangut ei saa enam objektiivselt õigustada. Kasutatud litsentsid ei ole kõrvalekalded originaalist. Vastupidi, need on originaalversioonist eristamatud. VK Münster soovitab kasutatud tarkvara ostjatel lasta koopia deinstalleerimine sertifitseerida. Selle võib lepingus kokku leppida nn erandkokkuleppega. Õiguste ahela täiendav määratlemine ei ole vajalik ja seda ei saa nõuda.

Euroopa Liidu Kohtu 17. juuli 2013. aasta otsus kohtuasjas nr I ZR 129/08

2013. aasta otsuses kinnitas Euroopa Kohus, et kasutatud tarkvaralitsentsidega kauplemine on seaduslik. Umbes aasta pärast Euroopa Kohtu otsust käsitles BGH ka kasutatud tarkvaralitsentsidega kauplemise õiguslikku olukorda. Ta kinnitas Euroopa Kohtu otsuse tervikuna.

BGH, 11.12.2014, kohtuotsus nr I ZR 8/13

Föderaalne kohus otsustab, et Euroopa Kohtu otsus on asjakohane ka mahulitsentsilepingute ja nende jagunemise puhul. Selle otsusega lükkas BGH Adobe kaebuse tervikuna tagasi. Seetõttu kehtib nüüd, et tarkvaralitsentse, mis on saadud mahus sõlmitud lepingutest, võib müüa ükshaaval. Seega on kasutatud üksiklitsentside ostmine mahulepingutest õiguslikult turvaline ja ei ole kasutatud tarkvara ostjate jaoks kuidagi riskantne.

Wiresoft Ltd. & Co. KG on teie usaldusväärne partner kasutatud mahtlitsentside ostmisel ja müümisel. Pakume ainult originaalkaupu ja laseme nende tarneahelat kontrollida audiitorfirmade poolt. Sama kehtib ka eelmiste omanike litsentside kasutuskõlbmatuse kohta. Koos ostuga saate kõik dokumendid, mida vajate kasutatud tarkvara õiguspäraseks kasutamiseks!

OLG, kohtuotsus augustist 2016, ref. 406 HKO 148/16

Hamburgi kõrgem piirkondlik kohus on otsustanud, et õiguste ahela avalikustamist ei saa nõuda. Selle otsusega lõpetab OLG väite, et kasutatud tarkvaraga kauplemisel on vajalik õiguste ahela, st litsentsi eelmiste omanike avalikustamine.

Viimati nähtud