Chat with us, powered by LiveChat
JURIIDILINE
RESELLER
SOFTWARE ASSURANCE
Ärikliendid
telephone
Abi seadistamisel
+49 69 173261340
 

Privaatsuspoliitika

1) Teave isikuandmete kogumise kohta ja vastutava isiku kontaktandmed

1.Järgnevalt teavitame teid teie isikuandmete käitlemisest meie veebisaidi kasutamisel.Isikuandmed on selles kontekstis mis tahes andmed, mille alusel saab teid isiklikult tuvastada.

1.2 Käesoleva veebisaidi andmete töötlemise eest vastutav isik isikuandmete kaitse üldmääruse (DSGVO) tähenduses on Wiresoft Ltd & Co KG, Opernplatz 14, 60313 Frankfurt am Main, Saksamaa, Tel.: +49 (0)69 - 173261340 , e-post: [email protected]. Isikuandmete vastutav töötleja on füüsiline või juriidiline isik, kes üksi või koos teistega määrab kindlaks isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid.

1.3 See veebisait kasutab turvalisuse tagamiseks ning isikuandmete ja muu konfidentsiaalse sisu (nt tellimused või päringud vastutavale töötlejale) edastamise kaitsmiseks SSL- või TLS-krüpteerimist. Krüpteeritud ühenduse tunned ära stringi "https://" ja lukusümboli järgi brauserireas.

2) Andmete kogumine meie veebilehe külastamisel

Kui kasutate meie veebisaiti ainult teavitamise eesmärgil, st kui te ei registreeru ega edasta meile muul viisil teavet, kogume ainult andmeid, mida teie veebilehitseja edastab meie serverile (nn "serverilogifailid"). Kui külastate meie veebisaiti, kogume järgmisi andmeid, mis on tehniliselt vajalikud selleks, et saaksime teile veebisaiti kuvada:

 • Meie külastatud veebileht
 • Kuupäev ja kellaaeg juurdepääsu ajal
 • Saadetud andmete kogus baitides
 • Allikas/viide, mille kaudu te lehte jõudsite
 • Kasutatud brauser
 • Kasutatud operatsioonisüsteem
 • Kasutatud IP-aadress (vajaduse korral anonüümsel kujul)

Töötlemine toimub vastavalt DSGVO artikli 6 lõike 1 punktile f meie õigustatud huvi alusel, et parandada meie veebisaidi stabiilsust ja funktsionaalsust. Andmeid ei edastata ega kasutata muul viisil. Siiski jätame endale õiguse kontrollida tagantjärele serveri logifaile, kui on konkreetseid viiteid ebaseaduslikule kasutamisele.

3) Küpsised

Selleks, et muuta meie veebilehe külastamine atraktiivsemaks ja võimaldada teatud funktsioonide kasutamist, kasutame erinevatel lehekülgedel nn küpsiseid. Need on väikesed tekstifailid, mis on salvestatud teie lõppseadmesse. Mõned küpsised, mida me kasutame, kustutatakse brauseri seansi lõpus, st pärast brauseri sulgemist (nn seansiküpsised). Teised küpsised jäävad teie lõppseadmesse ja võimaldavad teie veebilehitseja järgmisel külastusel ära tunda (nn püsiküpsised). Kui küpsised on seatud, koguvad ja töötlevad need teatud kasutajaandmeid, nagu näiteks brauseri ja asukoha andmed ning IP-aadressi väärtused, individuaalses ulatuses. Püsiküpsised kustutatakse automaatselt pärast kindlaksmääratud ajavahemikku, mis võib sõltuvalt küpsisest erineda. Vastava küpsise säilitamise kestuse leiate oma veebilehitseja küpsiste seadete ülevaatest.

Mõnel juhul kasutatakse küpsiseid tellimisprotsessi lihtsustamiseks, salvestades seaded (nt virtuaalse ostukorvi sisu mäletamine hilisemaks külastuseks veebilehel). Kui isikuandmeid töödeldakse ka meie poolt kasutatavate üksikute küpsiste abil, toimub töötlemine vastavalt DSGVO artikli 6 lõike 1 punktile b kas lepingu täitmiseks, vastavalt DSGVO artikli 6 lõike 1 punktile a antud nõusoleku korral või vastavalt DSGVO artikli 6 lõike 1 punktile f, et kaitsta meie õigustatud huve veebilehe parima võimaliku funktsionaalsuse ning kliendisõbraliku ja tõhusa külastuslehe kujunduse osas.

Pange tähele, et saate oma brauseri seadistada nii, et teid teavitatakse küpsiste seadmisest ja te saate otsustada nende vastuvõtmise üle individuaalselt või välistada küpsiste vastuvõtmise teatud juhtudel või üldiselt. Iga brauser erineb oma küpsiste seadete haldamise poolest. Seda on kirjeldatud iga veebilehitseja abimenüüs, kus selgitatakse, kuidas saate küpsiste seadeid muuta. Selle leiate iga brauseri kohta järgmiste linkide alt:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de&hlrm=en
Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/12.0/mac/10.14
Opera: https://help.opera.com/de/latest/web-preferences/#cookies

Pange tähele, et kui te ei aktsepteeri küpsiseid, võib meie veebisaidi funktsionaalsus olla piiratud.

4) Võtke meiega ühendust

Kui võtate meiega ühendust (nt kontaktvormi või e-posti teel), kogutakse isikuandmeid. Milliseid andmeid kontaktvormi puhul kogutakse, on näha vastavast kontaktvormist. Neid andmeid säilitatakse ja kasutatakse ainult teie päringule vastamiseks või teiega kontakteerumiseks ja sellega seotud tehniliseks haldamiseks. Nende andmete töötlemise õiguslik alus on meie õigustatud huvi teie taotlusele vastamiseks vastavalt DSGVO artikli 6 lõike 1 punktile f. Kui teie kontakti eesmärk on lepingu sõlmimine, on töötlemise täiendav õiguslik alus DSGVO artikli 6 lõike 1 punkt b. Teie andmed kustutatakse pärast teie taotluse lõplikku töötlemist. See on nii, kui asjaoludest võib järeldada, et kõnealune küsimus on lõplikult selgitatud, ja tingimusel, et puuduvad vastupidised seadusjärgsed kinnipidamiskohustused.

5) Andmete töötlemine kliendikonto avamisel ja lepingute töötlemisel

DSGVO artikli 6 lõike 1 punkti b kohaselt kogutakse ja töödeldakse isikuandmeid jätkuvalt, kui te esitate need meile lepingu täitmiseks või kliendikonto avamiseks. Milliseid andmeid kogutakse, on näha vastavatest sisestusvormidest. Teie kliendikonto kustutamine on võimalik igal ajal ja seda saab teha, saates sõnumi ülaltoodud vastutava isiku aadressile. Me salvestame ja kasutame teie esitatud andmeid lepingu töötlemiseks. Pärast lepingu täielikku täitmist või teie kliendikonto kustutamist blokeeritakse teie andmed seoses maksu- ja kaubandusõiguse säilitustähtaegadega ning kustutatakse pärast nende tähtaegade möödumist, välja arvatud juhul, kui te olete selgesõnaliselt andnud nõusoleku oma andmete edasiseks kasutamiseks või kui me oleme seadusega lubatud andmete edasist kasutamist lubanud.

6) Teie andmete kasutamine otsereklaami jaoks

Registreerimine uudiskirja levitamise nimekirja

Kui registreerute meie e-posti uudiskirjale, saadame teile regulaarselt teavet meie pakkumiste kohta. Uudiskirja saatmiseks on kohustuslikuks teabeks ainult teie e-posti aadress. Täiendavate andmete esitamine on vabatahtlik ja neid kasutatakse teie personaalseks kõnetamiseks. Kasutame uudiskirja saatmiseks nn topelt-opteerimise menetlust. See tähendab, et me saadame teile e-kirju ainult siis, kui olete selgesõnaliselt kinnitanud, et nõustute uudiskirjade saamisega. Seejärel saadame teile kinnitava e-kirja, milles palume teil vastaval lingil klõpsates kinnitada, et soovite uudiskirja edaspidi saada.

Kinnituslingi aktiveerimisega annate meile nõusoleku oma isikuandmete kasutamiseks vastavalt DSGVO artikli 6 lõike 1 punktile a. Kui registreerite end uudiskirjale, salvestame teie IP-aadressi, mille on sisestanud teie Interneti-teenuse pakkuja (ISP), ning registreerimise kuupäeva ja kellaaja, et hiljem oleks võimalik jälgida teie e-posti aadressi võimalikku väärkasutust. Meie poolt uudiskirjale registreerimisel kogutud andmeid kasutatakse ainult selleks, et uudiskirja kaudu reklaamina teie poole pöörduda. Uudiskirja tellimusest saab igal ajal loobuda uudiskirjas selleks ettenähtud lingi kaudu või saates vastava sõnumi alguses nimetatud vastutavale isikule. Pärast tellimusest loobumist kustutatakse teie e-posti aadress meie uudiskirja saatjate nimekirjast kohe, välja arvatud juhul, kui te olete selgesõnaliselt nõustunud oma andmete edasise kasutamisega või kui me jätame endale õiguse kasutada teie andmeid seadusega lubatud viisil, mis läheb sellest kaugemale ja millest me teid käesolevas deklaratsioonis teavitame.

7) Andmetöötlus tellimuste käsitlemiseks

7.1 Teie tellimuse töötlemiseks teeme koostööd allpool loetletud teenusepakkujatega, kes toetavad meid täielikult või osaliselt sõlmitud lepingute täitmisel. Teatavad isikuandmed edastatakse nendele teenusepakkujatele vastavalt järgmisele teabele.

Meie poolt kogutud isikuandmed edastatakse lepingu töötlemise raames veoettevõttele, kes on tellinud kauba tarnimise, niivõrd kui see on vajalik kauba tarnimiseks. Me edastame teie makseandmed makse töötlemise raames volitatud krediidiasutusele, kui see on vajalik makse töötlemiseks. Kui kasutatakse makseteenuse pakkujaid, teavitame teid sellest allpool selgesõnaliselt. Andmete edastamise õiguslik alus on DSGVO artikli 6 lõige 1 punkt b.

7.2 Makseteenuse pakkujate kasutamine (makseteenused)

- Unzer (krediitkaart)
Kui valite makseviisi makseteenuse pakkuja Unzer, toimub makse töötlemine makseteenuse pakkuja Unzer Luxembourg S.A. société anonyme kaudu, 1, Place du Marché, L-6755 Grevenmacher, Luxembourg (edaspidi "Unzer"), kellele me edastame teie poolt tellimuse vormistamise käigus esitatud andmed koos teie tellimust puudutavate andmetega (nimi, aadress, IBAN, BIC, arve summa, valuuta ja tehingu number) vastavalt DSGVO artikli 6 lõike 1 punktile b. Teie andmete edastamine toimub ainult makseteenuse pakkujaga Unzer tehtava makse töötlemiseks ja ainult sel eesmärgil vajalikul määral.
- Paypal
Kui maksate PayPal'i kaudu, krediitkaardiga PayPal'i kaudu, otsekorraldusega PayPal'i kaudu või - kui seda pakutakse - "ostuarve" või "järelmaksuga" PayPal'i kaudu, edastame teie makseandmed PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (edaspidi "PayPal") makse töötlemise raames. Edastamine toimub vastavalt DSGVO artikli 6 lõike 1 punktile b ja ainult niivõrd, kuivõrd see on vajalik maksete töötlemiseks.
PayPal jätab endale õiguse teostada krediidikontrolli makseviiside puhul krediitkaart PayPal'i kaudu, otsekorraldus PayPal'i kaudu või - kui seda pakutakse - "ostuarve" või "järelmaksmine" PayPal'i kaudu. Sel eesmärgil võidakse teie makseandmed edastada krediidiagentuuridele vastavalt DSGVO artikli 6 lõike 1 punktile f, lähtudes PayPali õigustatud huvist teie maksevõime kindlakstegemiseks. PayPal kasutab krediidikontrolli tulemust maksejõuetuse statistilise tõenäosuse osas, et otsustada vastava makseviisi pakkumise üle. Krediidiinfo võib sisaldada tõenäosuse väärtusi (nn skooriväärtusi). Kuivõrd skooriväärtused sisalduvad krediidiaruande tulemuses, on nende aluseks teaduslikult tunnustatud matemaatilis-statistiline menetlus. Skooriväärtuste arvutamine hõlmab muu hulgas, kuid mitte ainult, aadressiandmeid. Lisateavet andmekaitseõiguse kohta, sealhulgas teavet kasutatud krediidiasutuste kohta, leiate PayPali andmekaitsedeklaratsioonist: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full
Võite igal ajal esitada vastuväiteid oma andmete töötlemise kohta, saates PayPalile sõnumi. PayPalil võib siiski olla õigus töödelda teie isikuandmeid, kui see on vajalik maksete lepinguliseks töötlemiseks.
- SOFORT
Kui valite makseviisi "SOFORT", siis töötleb makseid makseteenuse pakkuja SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München, Saksamaa (edaspidi "SOFORT"), kellele me edastame teie tellimuse vormistamise käigus esitatud andmed koos teie tellimust puudutava teabega vastavalt DSGVO artikli 6 lõike 1 punktile b. Sofort GmbH on osa Klarna Groupist (Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 11134 Stockholm, Rootsi). Teie andmeid edastatakse ainult makse töötlemiseks makseteenuse pakkujale SOFORT ja ainult niivõrd, kuivõrd see on selleks vajalik. Täiendavat teavet SOFORTi andmekaitsepoliitika kohta saate järgmisel internetiaadressil: https://www.klarna.com/sofort/datenschutz.

7.3 Krediidivõimelisuse kontrollimine

- Tesch mediafinanz GmbH
Juhul kui pakume ettemakstud teenuseid (nt ettemaksuga tarnimine), jätame endale õiguse teostada krediidihindamist matemaatilis-statistiliste menetluste alusel, et kaitsta oma õigustatud huvi klientide maksevõime määramisel. Vastavalt DSGVO artikli 6 lõike 1 punktile f edastame krediidivõimelisuse kontrollimiseks vajalikud isikuandmed järgmisele teenusepakkujale:
Tesch mediafinanz GmbH
Weiße Breite 5
49084 Osnabrück
. Krediidivõimelisuse andmed võivad sisaldada tõenäosuse väärtusi (nn skooriväärtusi). Kuivõrd krediidiinfo tulemuses sisalduvad skooriväärtused, on nende aluseks teaduslikult tunnustatud matemaatilis-statistiline menetlus. Skooriväärtuste arvutamine hõlmab muu hulgas, kuid mitte ainult, aadressiandmeid. Me kasutame krediidihindamise tulemust seoses maksmata jätmise statistilise tõenäosusega, et otsustada lepingulise suhte loomise, rakendamise või lõpetamise üle.
Te võite igal ajal esitada vastuväiteid oma andmete töötlemise kohta, saates sõnumi vastutavale töötlejale või eespool nimetatud krediidiasutusele. Meil võib siiski olla õigus töödelda teie isikuandmeid, kui see on vajalik maksete töötlemiseks vastavalt lepingule.

8) Online-turundus

8.1 Google Ads konversioonijälgimise kasutamine

See veebileht kasutab veebireklaamiprogrammi "Google Ads" ja Google Ads'i raames Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Iirimaa ("Google") konversioonijälgimist. Me kasutame Google Ads'i pakkumist, et juhtida tähelepanu meie atraktiivsetele pakkumistele reklaamimeedia (nn Google Adwords) abil välistel veebilehtedel. Me saame kindlaks teha, kui edukad on üksikud reklaamimeetmed seoses reklaamikampaaniate andmetega. Meie eesmärk on näidata teile huvipakkuvat reklaami, muuta meie veebileht teie jaoks huvitavamaks ja saavutada õiglane arvestus tehtud reklaamikulude kohta.

Konversiooni jälgimise küpsis määratakse, kui kasutaja klõpsab Google Ads'i reklaamile. Küpsised on väikesed tekstifailid, mis salvestatakse teie lõppseadmesse. Need küpsised kaotavad tavaliselt oma kehtivuse 30 päeva pärast ja neid ei kasutata isiku tuvastamiseks. Kui kasutaja külastab selle veebisaidi teatavaid lehekülgi ja küpsis ei ole veel aegunud, saavad Google ja meie tuvastada, et kasutaja klikkis reklaami ja suunati sellele lehele. Iga Google Ads klient saab erineva küpsise. Seetõttu ei saa küpsiseid jälgida Google Ads'i klientide veebisaitidel. Konversiooniküpsise abil kogutud teavet kasutatakse konversioonistatistika koostamiseks Google Ads'i klientidele, kes on otsustanud konversioonijälgimist kasutada. Kliendid saavad teada nende kasutajate koguarvu, kes klikkisid nende reklaamil ja suunati ümber lehele, mis on märgistatud konversiooni jälgimise sildiga. Nad ei saa siiski mingit teavet, mis võimaldaks kasutajaid isiklikult tuvastada. Kui te ei soovi jälgimises osaleda, saate selle kasutamise blokeerida, lülitades Google'i konversioonijälgimise küpsise oma internetibrauseri kaudu välja märksõna "kasutaja seaded" all. Teid ei kaasata siis konversioonijälgimise statistikasse. Me kasutame Google'i reklaami oma õigustatud huvi tõttu sihtotstarbelise reklaami vastu vastavalt DSGVO artikli 6 lõike 1 punktile f. Google'i reklaamide kasutamisega seoses võib toimuda ka isikuandmete edastamine Google LLC. serveritesse USAs.

Juhul, kui isikuandmeid edastatakse USAs asuvale Google LLC-le, on Google LLC sertifitseerinud end USA-Euroopa andmekaitselepingu "Privacy Shield" raames, mis tagab vastavuse ELis kohaldatava andmekaitse tasemele. Kehtiva sertifikaadiga saab tutvuda siin: https://www.privacyshield.gov/list

Lisateavet Google'i privaatsuspoliitika kohta leiate järgmisel internetiaadressil: https://www.google.de/policies/privacy/

Te võite keelata küpsised reklaami eelistuste jaoks alaliselt, valides oma brauseritarkvaras vastavad seaded või laadides alla ja installides brauseriplugiini, mis on saadaval järgmisel lingil:
https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=de

Pange tähele, et kui te olete küpsiste kasutamise keelanud, ei pruugi selle veebisaidi teatavad funktsioonid olla kättesaadavad või võivad olla piiratud.

Niivõrd kui see on seadusega nõutav, oleme saanud teie nõusoleku vastavalt DSGVO artikli 6 lõike 1 punktile a teie andmete töötlemiseks, nagu eespool kirjeldatud. Te võite oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta, mis kehtib ka tulevikus. Tagasivõtmise teostamiseks järgige palun eespool kirjeldatud võimalust vastuväite esitamiseks.

9) Veebianalüüsi teenused

Google (Universal) Analytics

Google (Universal) Analytics
See veebileht kasutab Google (Universal) Analytics'i, veebianalüüsi teenust, mida pakub Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Iirimaa ("Google"). Google (Universal) Analytics kasutab "küpsiseid", mis on teie arvutisse paigutatud tekstifailid, mis aitavad veebilehel analüüsida, kuidas kasutajad veebilehte kasutavad. Küpsise poolt genereeritud teave teie veebilehe kasutamise kohta (sealhulgas teie IP-aadress) edastatakse Google'ile ja salvestatakse USAs asuvatesse serveritesse.
See veebisait kasutab Google (Universal) Analytics'i ainult laiendiga "_anonymizeIp()", mis tagab IP-aadressi anonüümseks muutmise lühendamise teel ja välistab otsese isikliku viite. Selle laiendusega lühendab Google teie IP-aadressi eelnevalt Euroopa Liidu liikmesriikides või teistes Euroopa Majanduspiirkonna lepingu osalisriikides. Ainult erandjuhtudel edastatakse täielik IP-aadress USAs asuvasse Google LLC.serverisse ja lühendatakse seal. Sellistel erandjuhtudel toimub selline töötlemine vastavalt DSGVO artikli 6 lõike 1 punktile f meie õigustatud huvi alusel kasutajate käitumise statistilise analüüsi teostamiseks optimeerimise ja turunduse eesmärgil.
Google kasutab seda teavet meie nimel selleks, et hinnata veebisaidi kasutamist, koostada aruandeid veebisaidi tegevuse kohta ja pakkuda meile muid teenuseid, mis on seotud veebisaidi tegevuse ja internetikasutusega. Teie brauseri poolt Google (Universal) Analyticsi raames edastatud IP-aadressi ei liideta teiste Google'i andmetega.
Võite keelduda küpsiste kasutamisest, valides oma brauseris vastavad seaded. Juhime siiski tähelepanu sellele, et sel juhul ei pruugi teil olla võimalik kasutada kõiki selle veebisaidi funktsioone täies ulatuses. Samuti saate takistada küpsise poolt genereeritud ja veebisaidi kasutamisega seotud andmete (sealhulgas teie IP-aadressi) kogumist Google'ile ja nende andmete töötlemist Google'i poolt, laadides alla ja installides brauseriplugiini, mis on saadaval järgmisel lingil:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
Alternatiivina brauseriplugiinile või mobiilseadmete brauserites, palun klõpsake järgmisel lingil, et määrata keelav küpsis, mis takistab tulevikus Google Analyticsi poolt selle veebisaidi raames andmete kogumist (see keelav küpsis töötab ainult selles brauseris ja ainult selle domeeni puhul.). Kui te kustutate oma küpsised selles brauseris, peate klõpsama seda linki uuesti):  Deaktiveeri Google Analytics
Lisateavet Google (Universal) Analyticsi kohta leiate siit: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de
Juhul kui isikuandmeid edastatakse USAs asuvale Google LLC-le, on Google LLC sertifitseerinud end USA-Euroopa andmekaitselepingu "Privacy Shield" raames, mis tagab vastavuse ELis kohaldatava andmekaitse tasemele. Kehtiva sertifikaadiga saab tutvuda siin: https://www.privacyshield.gov/list
Oleme seadusega nõutud ulatuses saanud teie nõusoleku vastavalt DSGVO artikli 6 lõike 1 punktile a teie andmete töötlemiseks eespool kirjeldatud viisil. Te võite oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta, mis kehtib ka tulevikus. Tagasivõtmise teostamiseks järgige palun eespool kirjeldatud võimalust vastuväite esitamiseks.

10) Retargeting/ Remarketing/ Referral reklaam

Bing Ads (Microsoft Corporation) Universal Event Tracking
See veebileht kasutab Microsofti (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA) konverentsi jälgimise tehnoloogia "Bing Ads" Universal Event Tracking'i.
Universal Event Tracking'i kasutamiseks paigutatakse meie veebisaidi igale leheküljele silt, mis suhtleb Microsoft Bing Ads'i seatud konversiooniküpsisega. See interaktsioon jälgib kasutajate käitumist meie veebisaidil ja saadab sel viisil kogutud teabe Microsoft Bing Ads'ile. Selle eesmärk on see, et teatud eelnevalt määratletud eesmärke, nagu ostud või kontaktid, saaks statistiliselt registreerida ja hinnata, et muuta meie pakkumiste suunamine ja sisu huvipakkuvamaks. Märgiseid ei kasutata kasutajate isikliku tuvastamise eesmärgil.
Kui kasutaja käitumist käsitleva teabe edastamine Microsoft Bing Ads'ile sisaldab kasutaja isikuandmeid, toimub see vastavalt DSGVO artikli 6 lõike 1 punktile f meie õigustatud huvi alusel, mis on seotud Microsoft Bing Ads'i tootereklaamide edukuse ja kasutaja ostukäitumise statistilise hindamisega, ning teenib seega meie veebipakkumise optimeerimise eesmärki.
Ameerika Ühendriikides asuv Microsoft Corporation on sertifitseeritud USA-Euroopa andmekaitselepingu "Privacy Shield" alusel, mis tagab vastavuse ELis kohaldatava andmekaitse tasemele.
Kui te ei soovi jälgimises osaleda, saate selle vastu olla, lülitades Bing Ads konversioonijälgimise küpsise oma internetibrauseris kasutaja seadete all välja. Teid ei kaasata siis konversioonijälgimise statistikasse. Te võite ka kontrollida, kas teie brauseris on seatud Microsofti reklaamiküpsised, ja neid keelata, kasutades selleks ELi tarbijatele mõeldud keelamise lehte http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/
.
Lisateavet Microsoft Bing Ads'i andmekaitsesätete kohta saate järgmisel internetiaadressil: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement
Oleme seadusega nõutud ulatuses saanud teie nõusoleku vastavalt DSGVO artikli 6 lõike 1 punktile a teie andmete töötlemiseks eespool kirjeldatud viisil. Te võite oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta, mis kehtib ka tulevikus. Tagasivõtmise teostamiseks järgige palun eespool nimetatud vastuväite esitamise võimalust.

Google Ads Remarketing
Meie veebisait kasutab Google Ads Remarketingi funktsioone, millega reklaamime seda veebisaiti Google'i otsingutulemustes, samuti kolmandate osapoolte veebisaitidel. Teenusepakkuja on Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Iirimaa ("Google"). Sel eesmärgil seab Google teie lõppseadme brauserisse küpsise, mis võimaldab automaatselt huvipõhist reklaami pseudonüümse küpsise ID abil ja teie poolt külastatud lehekülgede põhjal. Töötlemine põhineb meie õigustatud huvil meie veebisaidi optimaalseks turustamiseks vastavalt DSGVO artikli 6 lõikele 1 lit. f.
Täiendav andmetöötlus toimub ainult siis, kui olete andnud nõusoleku, et Google seob teie interneti- ja rakenduste sirvimise ajaloo teie Google'i kontoga ja kasutab teie Google'i kontolt saadud teavet veebis kuvatavate reklaamide isikupärastamiseks. Sellisel juhul, kui nad on meie veebisaidi lehekülgede vaatamise ajal Google'i sisse logitud, kasutab Google teie andmeid koos Google Analyticsi andmetega, et luua ja määratleda seadmeülese remarketingi sihtnimekirjad. Sel eesmärgil seob Google teie isikuandmed ajutiselt Google Analyticsi andmetega, et moodustada sihtrühmi. Google Ads Remarketingi kasutamise raames võidakse isikuandmeid edastada ka Google LLC. serveritesse USAs.
Saate küpsiste seadistamise reklaamieelistuste jaoks alaliselt välja lülitada, laadides alla ja installides brauseriplugiini, mis on saadaval järgmisel lingil: https://www.google.com/settings/ads/onweb/
. Teavet küpsiste seadistamise kohta ja selle seadistamise kohta saate ka Digital Advertising Alliance'ilt aadressil www.aboutads.info. Lõpuks saate seadistada oma brauseri nii, et teid teavitatakse küpsiste seadmisest ja te saate otsustada nende vastuvõtmise üle individuaalselt või välistada küpsiste vastuvõtmise teatud juhtudel või üldiselt. Kui te ei aktsepteeri küpsiseid, võib meie veebisaidi funktsionaalsus olla piiratud.
Juhul kui isikuandmeid edastatakse USAs asuvale Google LLC-le, on Google LLC sertifitseerinud end USA-Euroopa andmekaitselepingu "Privacy Shield" raames, mis tagab vastavuse ELis kohaldatava andmekaitse tasemele. Kehtivat sertifikaati saab vaadata siin: https://www.privacyshield.gov/list
Täiendavat teavet ja reklaami ja Google'i puudutavaid andmekaitsesätteid saab vaadata siin:
https://www.google.com/policies/technologies/ads/
Oleme seadusega nõutud ulatuses saanud teie nõusoleku vastavalt DSGVO artikli 6 lõike 1 punktile a teie andmete töötlemiseks, nagu eespool kirjeldatud. Te võite oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta, mis kehtib ka tulevikus. Tagasivõtmise teostamiseks järgige palun eespool kirjeldatud võimalust vastuväite esitamiseks.

11) Live-chat süsteemi kasutamine

LiveChat Inc.
See veebisait kasutab LiveChat Inc, 101 Arch Street, 8th Floor, Boston MA 02110, USA (www.livechat.com) tehnoloogiat, et koguda ja salvestada pseudonüümseid andmeid veebianalüütika eesmärgil ja kasutada live-chat-süsteemi, mida kasutatakse otseülekande päringutele vastamiseks. Nende pseudonüümitud andmete põhjal saab luua kasutamisprofiile pseudonüümi all. Selleks võib kasutada küpsiseid. Küpsised on väikesed tekstifailid, mis salvestatakse lokaalselt veebilehe külastaja veebilehitseja vahemällu. Küpsised võimaldavad muu hulgas internetibrauseri äratundmist. Kui sel viisil kogutud teave on isikliku viitega, toimub töötlemine vastavalt DSGVO artikli 6 lõike 1 punktile f meie õigustatud huvi alusel tõhusa klienditeeninduse ja kasutajate käitumise statistilise analüüsi eesmärgil optimeerimise eesmärgil.
LiveChat-tehnoloogiate abil kogutud andmeid ei kasutata selle veebisaidi külastaja isikliku tuvastamiseks ilma asjaomase isiku eraldi antud nõusolekuta ning neid ei liideta pseudonüümi kandja isikuandmetega. LiveChati küpsiste salvestamise vältimiseks saate oma internetibrauseri seadistada nii, et teie arvutisse ei saa tulevikus küpsiseid salvestada või et juba salvestatud küpsised kustutatakse. Kõigi küpsiste väljalülitamine võib aga tähendada, et mõned meie veebilehtedel olevad funktsioonid ei saa enam toimida. Te võite igal ajal keelata andmete kogumise ja säilitamise pseudonüümse kasutaja profiili loomiseks, saates meile oma vastuväite mitteametlikult e-posti teel jäljendis toodud e-posti aadressile.
LiveChat Inc., mis asub USAs, on sertifitseeritud USA-Euroopa andmekaitselepingu "Privacy Shield" alusel, mis tagab vastavuse ELis kohaldatava andmekaitse tasemele.

12) Tööriistad ja muud

Google reCAPTCHA

Sellel veebisaidil kasutame ka Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Iirimaa ("Google") reCAPTCHA-funktsiooni. Seda funktsiooni kasutatakse peamiselt selleks, et eristada, kas sisestus on tehtud füüsilise isiku poolt või on seda kuritarvitatud masinaga ja automatiseeritud töötlemisega. Teenus hõlmab IP-aadressi ja võimalike muude Google'i poolt reCAPTCHA teenuse jaoks nõutavate andmete saatmist Google'ile ning seda tehakse vastavalt DSGVO artikli 6 lõike 1 punktile f meie õigustatud huvi alusel, mis seisneb individuaalse vastutuse kindlaksmääramises Internetis ning kuritarvituste ja rämpsposti ennetamises. Google reCAPTCHA kasutamisega seoses võib toimuda ka isikuandmete edastamine Google LLC. serveritesse USAs.

Juhul, kui isikuandmeid edastatakse USAs asuvale Google LLC-le, on Google LLC sertifitseerinud end USA-Euroopa andmekaitselepingu "Privacy Shield" raames, mis tagab vastavuse ELis kohaldatava andmekaitse tasemele. Kehtiva sertifikaadiga saab tutvuda siin: https://www.privacyshield.gov/list

Lisateavet Google reCAPTCHA ja Google'i privaatsuspoliitika kohta leiate aadressil: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/

Niivõrd, kui see on seadusega nõutav, oleme saanud teie nõusoleku teie andmete töötlemiseks, nagu eespool kirjeldatud, vastavalt DSGVO artikli 6 lõike 1 punktile a. Te võite oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta, mis kehtib ka tulevikus. Tagasivõtmise teostamiseks järgige eespool kirjeldatud võimalust vastuväite esitamiseks.

13) Andmesubjekti õigused

13.1 Kohaldatav andmekaitseseadus annab teile seoses teie isikuandmete töötlemisega vastutava töötleja suhtes ulatuslikud andmesubjekti õigused (teabe- ja sekkumisõigused), millest teavitame teid allpool:

 • Juurdepääsuõigus vastavalt DSGVO artiklile 15: Teil on eelkõige õigus saada teavet teie poolt töödeldavate isikuandmete, töötlemise eesmärkide, töödeldavate isikuandmete kategooriate, vastuvõtjate või vastuvõtjate kategooriate kohta, kellele teie andmeid on avaldatud või avaldatakse, kavandatud säilitamisperioodi või andmete säilitamise aja kohta. säilitamisperioodi määramise kriteeriumid, õigus andmete parandamisele, kustutamisele, töötlemise piiramisele, töötlemise vaidlustamisele, kaebuse esitamisele järelevalveasutusele, teie andmete päritolu, kui me ei ole neid teilt kogunud, automatiseeritud otsuste tegemise, sealhulgas profiilianalüüsi olemasolu ja vajaduse korral sisuline teave teid puudutava loogika ning sellise töötlemise ulatuse ja kavandatud mõju kohta, samuti teie õigus saada teavet selle kohta, millised tagatised on olemas vastavalt GDPR artiklile 46, kui teie andmeid edastatakse kolmandatesse riikidesse;
 • Õigus andmete parandamisele vastavalt DSGVO artiklile 16: Teil on õigus lasta viivitamatult parandada teid puudutavad ebatäpsed andmed ja/või lasta täiendada meie poolt salvestatud ebatäielikke andmeid;
 • Õigus andmete kustutamisele vastavalt DSGVO artikli 17 lõikele 1: Teil on õigus nõuda oma isikuandmete kustutamist, kui DSGVO artikli 17 lõike 1 nõuded on täidetud. Seda õigust ei ole aga eelkõige siis, kui töötlemine on vajalik sõnavabaduse ja teabevabaduse õiguse kasutamiseks, juriidilise kohustuse täitmiseks, avalikes huvides või õigusnõuete esitamiseks, täitmiseks või kaitsmiseks;
 • Õigus töötlemise piiramisele vastavalt DSGVO artiklile 18: Teil on õigus nõuda oma isikuandmete töötlemise piiramist seni, kuni teie poolt vaidlustatud andmete õigsust kontrollitakse; kui te keeldute oma andmete kustutamisest ebaseadusliku andmetöötluse tõttu ja taotlete selle asemel oma andmete töötlemise piiramist; kui te vajate oma andmeid õiguslike nõuete esitamiseks, teostamiseks või kaitsmiseks pärast seda, kui me ei vaja neid andmeid enam pärast eesmärgi saavutamist; või kui te olete esitanud vastuväite teie eripärast tingitud põhjustel, kuni ei ole veel kindlaks tehtud, kas meie õigustatud põhjused on ülekaalus;
 • Õigus saada teavet vastavalt DSGVO artiklile 19: Kui te olete vastutava töötleja vastu esitanud õiguse andmete parandamisele, kustutamisele või töötlemise piiramisele, on vastutav töötleja kohustatud teavitama kõiki vastuvõtjaid, kellele teid puudutavad isikuandmed on avaldatud, andmete parandamisest või kustutamisest või töötlemise piiramisest, välja arvatud juhul, kui see osutub võimatuks või nõuab ebaproportsionaalselt suuri jõupingutusi. Teil on õigus saada teavet nende saajate kohta.
 • Õigus andmete ülekantavusele vastavalt DSGVO artiklile 20: Teil on õigus saada meile esitatud isikuandmed struktureeritud, ühises ja masinloetavas vormis või taotleda nende edastamist teisele vastutavale töötlejale, kui see on tehniliselt võimalik;
 • Õigus tühistada antud nõusolek vastavalt DSGVO artikli 7 lõikele 3: Teil on õigus tühistada kord antud nõusolek andmete töötlemiseks igal ajal, mis kehtib ka tulevikus. Tühistamise korral kustutame asjaomased andmed viivitamata, välja arvatud juhul, kui edasine töötlemine võib põhineda nõusolekuta töötlemise õiguslikul alusel. Nõusoleku tühistamine ei mõjuta nõusoleku alusel kuni selle tühistamiseni toimunud töötlemise õiguspärasust;
 • Õigus esitada kaebus vastavalt GDPRi artiklile 77: Kui te arvate, et teid puudutavate isikuandmete töötlemine rikub GDPRi, on teil õigus esitada kaebus järelevalveasutusele, eelkõige selles liikmesriigis, kus on teie elukoht, töökoht või väidetava rikkumise koht, ilma et see piiraks muude haldus- või õiguskaitsevahendite kasutamist.

13.2 VASTUVÄIDETE ESITAMISE ÕIGUS

KUI ME TÖÖTLEME TEIE ISIKUANDMEID HUVIDE TASAKAALUSTAMISE RAAMES MEIE ÜLEKAALUKA ÕIGUSTATUD HUVI ALUSEL, ON TEIL ÕIGUS IGAL AJAL ESITADA VASTUVÄITEID SELLE TÖÖTLEMISE SUHTES, MIS JÕUSTUB TULEVIKUS, TEIE KONKREETSEST OLUKORRAST TULENEVATEL PÕHJUSTEL.
KUI TE KASUTATE OMA ÕIGUST VASTUVÄITEID ESITADA, LÕPETAME ASJAOMASTE ANDMETE TÖÖTLEMISE. SIISKI JÄTAME ENDALE ÕIGUSE JÄTKATA TÖÖTLEMIST, KUI SUUDAME TÕENDADA, ET TÖÖTLEMISEKS ON KAALUKAD ÕIGUSPÄRASED PÕHJUSED, MIS KAALUVAD ÜLES TEIE HUVID, PÕHIÕIGUSED JA -VABADUSED, VÕI KUI TÖÖTLEMINE TOIMUB ÕIGUSNÕUETE ESITAMISEKS, TEOSTAMISEKS VÕI KAITSMISEKS.

KUI ME TÖÖTLEME TEIE ISIKUANDMEID OTSETURUNDUSE EESMÄRGIL, ON TEIL ÕIGUS IGAL AJAL ESITADA VASTUVÄITEID TEIE ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISELE SELLISE TURUNDUSE EESMÄRGIL. VÕITE KASUTADA ÕIGUST ESITADA VASTUVÄITEID, NAGU EESPOOL KIRJELDATUD.

KUI TE KASUTATE OMA ÕIGUST ESITADA VASTUVÄITEID, LÕPETAME ASJAOMASTE ANDMETE TÖÖTLEMISE OTSETURUNDUSE EESMÄRGIL.

14) Isikuandmete säilitamise kestus

Isikuandmete säilitamise kestust mõõdetakse vastava õigusliku aluse, töötlemise eesmärgi ja - kui see on asjakohane - täiendavalt vastava seadusjärgse säilitamisperioodi alusel (nt kaubandus- ja maksuseaduste kohased säilitamisperioodid).

Kui isikuandmeid töödeldakse selgesõnalise nõusoleku alusel vastavalt DSGVO artikli 6 lõike 1 punktile a, säilitatakse neid andmeid seni, kuni asjaomane isik oma nõusoleku tühistab.

Kui andmete säilitamise tähtaeg on seadusega ette nähtud, mida töödeldakse õiguslike või kvaasi-õiguslike kohustuste raames DSGVO artikli 6 lõike 1 punkti b alusel, kustutatakse need andmed pärast säilitamisperioodide lõppemist rutiinselt, kui neid ei ole enam vaja lepingu täitmiseks või lepingu algatamiseks ja/või kui meil puudub õigustatud huvi nende andmete säilitamise jätkamiseks.

Kui isikuandmeid töödeldakse DSGVO artikli 6 lõike 1 punkti f alusel, säilitatakse neid andmeid seni, kuni andmesubjekt kasutab oma õigust esitada vastuväiteid vastavalt DSGVO artikli 21 lõikele 1, välja arvatud juhul, kui me suudame tõendada, et töötlemiseks on kaalukad õigustatud põhjused, mis kaaluvad üles andmesubjekti huvid, õigused ja vabadused, või kui töötlemise eesmärk on õiguslike nõuete esitamine, teostamine või kaitsmine.

Kui isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil DSGVO artikli 6 lõike 1 punkti f alusel, säilitatakse neid andmeid seni, kuni andmesubjekt kasutab oma õigust esitada vastuväiteid vastavalt DSGVO artikli 21 lõikele 2.

Kui käesolevas avalduses ei ole konkreetsete töötlemissituatsioonide kohta esitatud muudes andmetes sätestatud teisiti, kustutatakse salvestatud isikuandmed, kui neid ei ole enam vaja eesmärkidel, milleks neid koguti või muul viisil töödeldi.

Kategooriad