Chat with us, powered by LiveChat
JURIIDILINE
RESELLER
SOFTWARE ASSURANCE
Ärikliendid
telephone
Abi seadistamisel
+49 69 173261340
 

Üldtingimused koos kliendiinfoga

Sisukord

 1. Kehtivusala
 2. Lepingu sõlmimine
 3. Taganemisõigus
 4. Hinnad ja maksetingimused
 5. Tarne- ja saatmistingimused
 6. Digitaalse sisu kasutusõiguste andmine
 7. Litsentsivõtmete kasutusõiguste andmine
 8. Omandiõiguse säilitamine
 9. Vastutus puuduste eest (garantii)
 10. Sooduskupongide lunastamine
 11. Kohaldatav õigus
 12. Kohtualluvuse koht
 13. Tegevusjuhend
 14. Alternatiivne vaidluste lahendamine

1) Kohaldamisala

1.1 Käesolevad üldtingimused (edaspidi "ÜTK") Wiresoft Ltd. & CO. KG (edaspidi "Müüja"), kohaldatakse kõikide kaupade tarnimise lepingute suhtes, mille tarbija või ettevõtja (edaspidi "Klient") sõlmib Müüjaga seoses Müüja poolt tema e-poes esitatud kaupadega. Kliendi enda tingimuste lisamine on käesolevaga keelatud, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

1.2 Digitaalse sisu tarnimise lepingute puhul kohaldatakse vastavalt käesolevaid tingimusi, kui ei ole sõnaselgelt sätestatud teisiti.

1.3 Käesolevaid üldtingimusi kohaldatakse vastavalt litsentsivõtmete tarnimise lepingutele, kui ei ole selgesõnaliselt kokku lepitud teisiti. Sellega seoses on müüja kohustatud andma litsentsi võtme tema poolt kirjeldatud tarkvara või sisu kasutamiseks ning andma lepinguga kokkulepitud õigused vastava tarkvara või sisu kasutamiseks. Klient ei saa mingeid intellektuaalse omandi õigusi tarkvarale või sisule. Müüja veebipoes olev tootekirjeldus on otsustav tarkvara või sisu kvaliteedi osas.

1.4 Tarbija käesolevate üldtingimuste tähenduses on iga füüsiline isik, kes sõlmib õigusliku tehingu eesmärgil, mida ei saa valdavalt seostada tema äritegevuse ega iseseisva kutsetegevusega. Ettevõtja käesolevate üldtingimuste tähenduses on füüsiline või juriidiline isik või õigusvõimeline ühing, kes õigusliku tehingu sõlmimisel tegutseb oma äritegevuse või iseseisva kutsetegevuse raames.

1.5 Digitaalne sisu käesolevate ÜTKde tähenduses on kõik andmed, mis ei ole füüsilisel andmekandjal, mis on toodetud digitaalsel kujul ja mida müüja annab teatud kasutusõiguste andmise alusel, mis on täpsemalt reguleeritud käesolevates ÜTKdes.

2) Lepingu sõlmimine

2.1 Müüja veebipoes olevad tootekirjeldused ei ole müüja poolt siduvad pakkumised, vaid on mõeldud kliendi poolt siduva pakkumise esitamiseks.

2.2 Klient saab pakkumise esitada müüja veebipoodi integreeritud veebipõhise tellimisvormi kaudu. Seejuures esitab klient pärast valitud kaupade virtuaalsesse ostukorvi paigutamist ja elektroonilise tellimisprotsessi läbimist õiguslikult siduva lepingulise pakkumise ostukorvis sisalduvate kaupade kohta, klõpsates nupule, mis lõpetab tellimisprotsessi. Lisaks saab klient esitada müüjale pakkumise ka faksi, e-posti, posti või veebipõhise kontaktvormi kaudu.

2.3 Müüja võib kliendi pakkumise viie päeva jooksul vastu võtta,

Kui on olemas mitu eespool nimetatud alternatiivi, sõlmitakse leping hetkel, mil üks eespool nimetatud alternatiividest saabub esimesena. Pakkumise vastuvõtmise tähtaeg algab kliendi poolt pakkumise saatmisele järgneval päeval ja lõpeb pakkumise saatmisele järgneva viienda päeva möödumisel. Kui Müüja ei võta Kliendi pakkumist eespool nimetatud tähtaja jooksul vastu, loetakse seda pakkumisest keeldumiseks, mille tagajärjel ei ole Klient enam oma tahteavaldusega seotud.

2.4 Kui valitakse PayPali pakutav makseviis, toimub makse makseteenuse pakkuja PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (edaspidi "PayPal") kaudu, vastavalt PayPali kasutustingimustele, mis on kättesaadavad aadressil https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full või - kui kliendil ei ole PayPal-kontot - vastavalt PayPal-kontota maksete tingimustele, mis on kättesaadavad aadressil https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full. Kui klient maksab PayPali pakutava makseviisi abil, mille saab valida veebipõhise tellimise käigus, teatab müüja juba siis, et ta võtab kliendi pakkumise vastu, kui klient klõpsab nupule, millega tellimine lõpetatakse.

2.5 Kui valitakse makseviis "Amazon Payments", toimub makse makseteenuse pakkuja Amazon Payments Europe s.c.a., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg (edaspidi "Amazon") kaudu, vastavalt Amazon Payments Europe'i kasutajakokkuleppele, millega saab tutvuda aadressil https://payments.amazon.de/help/201751590. Kui klient valib internetitellimuse tegemise käigus makseviisiks "Amazon Payments", annab ta Amazonile ka maksekorralduse, klõpsates nupule, mis lõpetab tellimisprotsessi. Sellisel juhul teatab müüja juba siis, et ta võtab kliendi pakkumise vastu, kui klient käivitab makseprotsessi, klõpsates nupule, mis lõpetab tellimisprotsessi.

2.6 Kui pakkumine tehakse Müüja veebipõhise tellimisvormi kaudu, salvestab Müüja lepingu teksti pärast lepingu sõlmimist ja edastab selle kliendile tekstina (nt e-posti, faksi või kirja teel) pärast seda, kui klient on oma tellimuse saatnud. Müüja ei tee lepingu teksti muul viisil kättesaadavaks. Kui klient on enne tellimuse saatmist loonud müüja veebipoes kasutajakonto, arhiveeritakse tellimuse andmed müüja veebisaidil ja klient saab neile tasuta juurdepääsu oma parooliga kaitstud kasutajakonto kaudu, andes vastavad sisselogimisandmed.

2.7 Enne Müüja veebipõhise tellimisvormi kaudu siduvat tellimust tehes saab Klient võimalikud sisestusvigad kindlaks teha, lugedes hoolikalt ekraanil kuvatavat teavet. Tõhusaks tehniliseks vahendiks sisestusvigade paremaks äratundmiseks võib olla brauseri suurendamisfunktsioon, mille abil suurendatakse ekraanil kuvatavat infot. Klient saab elektroonilise tellimisprotsessi ajal oma sisestusi parandada, kasutades tavapäraseid klaviatuuri ja hiire funktsioone, kuni ta vajutab nupule, mis lõpetab tellimisprotsessi.

2.8 Lepingu sõlmimiseks on võimalik kasutada saksa ja inglise keelt.

2.9 Tellimuste töötlemine ja kontakteerumine toimub tavaliselt e-posti ja automatiseeritud tellimuste töötlemise kaudu. Klient peab veenduma, et tema poolt tellimuse töötlemiseks antud e-posti aadress on õige, et müüja poolt saadetud e-kirju saaks selle aadressi all vastu võtta. Eelkõige peab klient SPAM-filtrite kasutamisel tagama, et kõik müüja või müüja poolt tellimuse töötlemiseks tellitud kolmandate isikute saadetud e-kirjad jõuavad kohale.

3) Taganemisõigus

3.1 Tarbijatel on üldjuhul õigus tühistada.

3.2 Täiendavat teavet taganemisõiguse kohta leiate müüja taganemispoliitikast.

4) Hinnad ja maksetingimused

4.1 Kui Müüja tootekirjelduses ei ole märgitud teisiti, on esitatud hinnad koguhinnad, mis sisaldavad seadusega ettenähtud käibemaksu. Kõik täiendavad tarne- ja saatmiskulud on eraldi märgitud vastava toote kirjelduses.

4.2 Väljaspool Euroopa Liitu asuvatesse riikidesse tarnimise korral võivad üksikjuhtudel tekkida täiendavad kulud, mille eest Müüja ei vastuta ja mille peab kandma Klient. Nende hulka kuuluvad näiteks krediidiasutuste poolt tehtavate rahaülekannete kulud (nt ülekandetasud, valuutakursitasud) või imporditollimaksud või maksud (nt tollimaksud). Sellised kulud võivad tekkida ka seoses raha ülekandmisega, kui tarne ei toimu Euroopa Liidust väljapoole jäävasse riiki, kuid klient teeb makse Euroopa Liidust väljapoole jäävast riigist.

4.3 Maksevõimalus(ed) teatatakse kliendile müüja veebipoes.

4.4 Kui on kokku lepitud ettemaksu tegemine pangaülekandega, tuleb makse tasuda kohe pärast lepingu sõlmimist, kui pooled ei ole kokku leppinud hilisemas maksetähtajas.

4.5 Kui valitakse makseviis "SOFORT", toimub makse makseteenuse pakkuja SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München (edaspidi "SOFORT") kaudu. Selleks, et klient saaks arve summa "SOFORTi" kaudu tasuda, peab tal olema "SOFORTis" osalemiseks aktiveeritud internetipanga konto, ta peab end makseprotsessi ajal vastavalt identifitseerima ja kinnitama "SOFORTile" antud maksejuhise. "SOFORT" teostab maksetehingu kohe pärast seda ja kliendi pangakonto debiteeritakse. Täpsemat teavet makseviisi "SOFORT" kohta leiab klient internetist aadressil https://www.klarna.com/sofort/ .

4.6 Kui valitakse makseviis, mida pakutakse makseteenuse "Unzer" kaudu, toimub makse makseteenuse pakkuja Unzer Luxembourg S.A. société anonyme., 1, Place du Marché, L-6755 Grevenmacher, Luxembourg (edaspidi "Unzer") kaudu. Unzeri kaudu pakutavatest makseviisidest teavitatakse klienti müüja veebipoes. Unzer võib maksete töötlemiseks kasutada muid makseteenuseid, mille puhul võivad kehtida maksmise eritingimused, millest klienti võidakse eraldi teavitada. Lisateave "Unzeri" kohta on kättesaadav Internetis aadressil https://www.unzer.com/ .

4.7 Kui on valitud makseviis järelmaks (ainult äriklientidele), tuleb ostuhind tasuda pärast kauba tarnimist ja arve esitamist. Sellisel juhul tuleb ostuhind tasuda 10 (kümne) päeva jooksul alates arve kättesaamisest ilma mahaarvamiseta, kui ei ole kokku lepitud teisiti. Müüja jätab endale õiguse pakkuda järelmakseviisi ostuarve ainult teatud tellimuse mahu piires ja keelduda selle makseviisi kasutamisest, kui määratud tellimuse mahtu ületatakse. Sellisel juhul teavitab müüja klienti vastavatest maksepiirangutest tema makseteabes veebipoes. Samuti jätab müüja endale õiguse teostada krediidikontrolli, kui valitakse järelmaksu meetodi ostuarve ja lükata see makseviis tagasi, kui krediidikontroll on negatiivne.

4.8 Kui on valitud makseviis "PayPal otsekorraldus", kogub PayPal arve summa kliendi pangakontolt pärast SEPA otsekorraldusmandaadi väljastamist, kuid mitte enne müüja nimel eelteatise esitamise tähtaja möödumist. Eelteatis on mis tahes teatis (nt arve, poliis, leping) kliendile, millega teatatakse SEPA otsekorralduse kaudu toimuvast debiteerimisest. Kui otsekorraldust ei rahuldata, kuna kontol ei ole piisavalt vahendeid või kuna on esitatud ebaõiged pangaandmed, või kui klient esitab otsekorraldusele vastuväite, kuigi tal ei ole selleks õigust, kannab klient vastavas krediidiasutuses tagasipöördumise tõttu tekkinud kulud, kui ta on selle eest vastutav.

5) Tarne- ja saatmistingimused

5.1 Kaupade kohaletoimetamine toimub kliendi poolt määratud tarneaadressile, kui ei ole kokku lepitud teisiti. Tehingu töötlemisel on määravaks müüja tellimuse töötlemisel määratud tarneaadress.

5.2 Kui kauba kohaletoimetamine ebaõnnestub kliendist tulenevatel põhjustel, kannab klient Müüja poolt selle tagajärjel tekkinud mõistlikud kulud. See ei kehti tagasisaatmise kulude kohta, kui klient tegelikult kasutab oma taganemisõigust. Kui klient kasutab oma taganemisõigust, kohaldatakse kauba tagastamise kulude suhtes müüja taganemisjuhendis esitatud sätet.

5.3 Isekogumine ei ole logistilistel põhjustel võimalik.

5.4 Digitaalne sisu jäetakse kliendile ainult elektroonilisel kujul järgmiselt:

5.5 Litsentsivõtmed jäetakse kliendile järgmiselt:

6) Digitaalse sisu kasutusõiguste andmine

6.1 Eeldusel, et müüja veebipoes olevast kirjeldusest ei tulene midagi muud, annab müüja kliendile mitteeksklusiivse, kohalikult ja ajaliselt piiramatu õiguse kasutada loovutatud sisu nii isiklikel kui ka ärilistel eesmärkidel.

6.2 Sisu üleandmine kolmandatele isikutele või koopiate tegemine kolmandatele isikutele väljaspool käesolevate ÜTKde kohaldamisala ei ole lubatud, välja arvatud juhul, kui müüja on nõustunud lepingulise litsentsi üleandmisega kolmandale isikule.

6.3 Õiguste andmine jõustub alles siis, kui klient on lepingujärgse tasu täielikult tasunud. Müüja võib ajutiselt lubada lepingu sisu kasutada ka enne seda aega. Selline ajutine luba ei kujuta endast õiguste üleandmist.

7) Litsentsivõtmete kasutusõiguste andmine

7.1 Antud litsentsivõti annab kliendile õiguse kasutada vastavas tootekirjelduses kirjeldatud ulatuses tarkvara või sisu.

7.2 Õiguste andmine jõustub alles siis, kui klient on tasunud võlgnetava tasu täies ulatuses.

8) Omandiõiguse säilitamine

Kui müüja teeb ettemaksu, jääb tarnitud kaup tema omandisse, kuni võlgnetav ostuhind on täielikult tasutud.

9) Vastutus puuduste eest (garantii)

9.1 Kui ostetud asi on defektne, kohaldatakse seadusest tulenevaid puuduste eest vastutuse sätteid.

9.2 Erandina sellest kehtib kasutatud kaupade kohta järgmine: Defektinõuded on välistatud, kui defekt ilmneb alles pärast ühe aasta möödumist kauba tarnimisest. Ühe aasta jooksul pärast kauba üleandmist ilmnenud puudusi võib nõuda aegumistähtaja jooksul. Vastutusperioodi lühendamine ühele aastale ei kehti siiski järgmiste isikute suhtes

9.3 Klientidel palutakse ilmsete transpordikahjustustega tarnitud kauba kohta esitada kaebus kauba kättetoimetajale ja teavitada sellest müüjat. Kui klient seda ei täida, ei mõjuta see tema seaduslikke või lepingulisi nõudeid puuduste osas.

10) Sooduskupongide lunastamine

10.1 Müüja poolt kindlaksmääratud kehtivusajaga kampaaniate raames tasuta väljastatud vautšereid, mida klient ei saa osta (edaspidi "kampaaniavautšerid"), saab lunastada ainult müüja veebipoes ja ainult kindlaksmääratud ajavahemiku jooksul.

10.2 Üksikud tooted võidakse kupongiga seotud kampaaniast välja jätta, kui vastav piirang tuleneb kampaaniasertifikaadi sisust.

10.3 Sooduskuponge saab lunastada ainult enne tellimuse vormistamist. Hilisem tasaarvestus ei ole võimalik.

10.4 Ühe tellimuse kohta saab lunastada ainult ühe sooduskupongi.

10.5 Kauba väärtus peab olema vähemalt võrdne sooduskupongi summaga. Müüja ei tagasta allesjäänud krediiti.

10.6 Kui sooduskupongi väärtus ei ole tellimuse katmiseks piisav, võib vahe tasumiseks valida ühe teistest müüja pakutavatest makseviisidest.

10.7 Soodusvautšeri krediidisaldot ei maksta välja sularahas ega teenita selle eest intressi.

10.8 Edenduskupongi ei tagastata, kui klient tagastab seadusliku tühistamisõiguse raames täielikult või osaliselt sooduskupongiga tasutud kauba.

10.9 Sooduskupong on ülekantav. Müüja võib teha makse, mis jõustub, kui vastav omanik lunastab sooduskupongi Müüja veebipoes. See ei kehti, kui Müüja on teadlik või raske hooletuse tõttu teadmatuses vastava omaniku abikõlbmatusest, teovõimetusest või esindusõiguse puudumisest.

11) Kohaldatav õigus

Kõiki pooltevahelisi õigussuhteid reguleerivad Saksamaa Liitvabariigi seadused, välja arvatud vallasasjade rahvusvahelise müügi seadused. Tarbijate puhul kohaldatakse seda õigusvalikut ainult niivõrd, kuivõrd antud kaitset ei ole tühistatud selle riigi õiguse kohustuslike sätetega, kus on tarbija alaline elukoht.

12) Kohtualluvuse koht

Kui klient on kaupmees, avalik-õiguslik juriidiline isik või avalik-õiguslik sihtasutus, kelle registrijärgne asukoht on Saksamaa Liitvabariigi territooriumil, on käesoleva lepinguga seotud vaidluste lahendamise ainukohtuks müüja tegevuskoht. Kui kliendi alaline elukoht on väljaspool Saksamaa Liitvabariigi territooriumi, on müüja tegevuskoht ainuõiguslikuks kohtuks kõikide käesolevast lepingust tulenevate vaidluste lahendamiseks, kui leping või lepingust tulenevad nõuded on seotud kliendi kutse- või äritegevusega. Eespool nimetatud juhtudel on müüjal siiski igal juhul õigus pöörduda kliendi asukohajärgse kohtu poole.

13) Tegevusjuhend

14) Alternatiivne vaidluste lahendamine

14.1 Euroopa Komisjon pakub veebipõhist platvormi vaidluste lahendamiseks internetis järgmisel lingil: https://ec.europa.eu/consumers/odr

See platvorm on kontaktpunktiks, mille kaudu saab tarbijaga seotud veebipõhistest ostu- või teenuslepingutest tulenevaid vaidlusi kohtuväliselt lahendada.

14.2 Müüja ei ole kohustatud ega valmis osalema vaidluste lahendamise menetluses tarbija vahekohtus.

Kategooriad