Chat with us, powered by LiveChat
JURIIDILINE
Ärikliendid
telephone
Abi seadistamisel
+49 69 173261340
 
Trustmask
Filtrile ei leitud tulemusi!
MICROSOFT VISIO 2021 PROFESSIONAL MICROSOFT VISIO 2021 PROFESSIONAL
Visio 2021 Professional - Microsofti mitmekülgse visualiseerimistarkvara uusim versioon Microsoft Visio 2021 on professionaalse tarkvara uusim versioon mitmesuguste protsesside ja diagrammide visualiseerimiseks - nii äri- kui ka...
299,90 € *
MICROSOFT VISIO 2021 STANDARD MICROSOFT VISIO 2021 STANDARD
Visio 2021 Standard - uusim versioon Microsofti praktilisest rakendusest diagrammide ja tehniliste kujunduste loomiseks Microsoft Visio 2021 on mitmekülgse visualiseerimistarkvara uusim versioon, mida saab kasutada nii tehniliste kui ka...
156,90 € *

Visio 2021 Standard Edition katab juba praegu kõik väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete vajadused, et luua professionaalsed ja suure infosisaldusega visualiseeringud tüüpilistes ärivaldkondades - olgu see siis ettevõtte struktuuride, protsessivoogude kirjeldamiseks või ruumide ja rajatiste planeerimiseks.

Eelkõige Visio 2021 Professional Edition pakub suurematele organisatsioonidele veelgi rohkem võimalusi diagrammide loomiseks, sealhulgas ulatusliku andmestiku kasutamist. Lisaks saab erinevaid elemente siduda ka väliste andmebaasidega, et hoida neis sisalduvat teavet automaatselt ajakohasena. Visio Professionali saab kasutada ka IT-süsteemide ja rakenduste struktuuride kujutamiseks arvukate mallide, sealhulgas UML- ja wireframe-diagrammide abil.

Wiresofti tarkvarapoest saate osta versioonid Visio 2021 Standard ja Professional kohe pärast ametlikku väljalaskmist kasutatud tarkvarana - seega saate kasu nende madalamast hinnast võrreldes saadaval oleva uue tarkvaraga.

Järgnevas ülevaates on esitatud Visio 2021 kõige olulisemad uued funktsioonid ja funktsioonid ning väljaannete erinevused Standard ja Professional Edition vahel. Lisateabe saamiseks võtke palun ühendust ühega meie töötajatest.

Visio 2021 uued funktsioonid, mis on seni tuntud

MS Visio 2021 näitab põhimõtteliselt moderniseeritud töölaua vaadet, näiteks uuendatud vahekaartidega ribalindil. Visio 2021-i iseloomustab eelkõige veelgi parem koostöö tugi, nii et mitu inimest meeskonnas saavad ühe diagrammi kallal korraga töötada; ulatuslikud võimalused teabeõiguste haldamiseks tagavad seega kasutatavate andmete turvalisuse ja takistavad nende loata avalikustamist.

Eriti Visio 2021 Professional Editioni puhul on kasutajate käsutuses tõenäoliselt ka järgmised funktsioonid:

 • Uued mallid võrgutopoloogiate loomiseks ja virtuaalsete arvutite konfigureerimiseks
 • Amazon Web Services'i (AWS) infrastruktuurivormid
 • Uus rikkalik meediasisu koos pildiraamatukoguga, ikoonidega jne.
 • Uued kujundid töökohtade planeerimiseks, sealhulgas kehtivate suuniste arvestamine nii ruumilise distantsi kui ka kuriteopaikade visualiseerimiseks
 • Mobiilirakenduste trajektooride skeemid

Lisateavet MS Visio 2021 kohta saate Wiresofti esindajalt.

Kujundid, mallid ja diagrammid - Kuidas lihtne on Visio 2021-s orienteeruda?

Uus versioon Visio 2021 pakub kasutajatele taas ulatuslikku diagrammitüüpide kogumit mitmesuguste struktuurimudelite ja protsesside visualiseerimiseks, samuti plaanide jms jaoks. Paljud Visio 2021-s saadaval olevad kujundid on tööstusstandarditele vastavad, st need sisaldavad siduvat teavet, mis võimaldab diagrammide edasist kasutamist neis sisalduva teabe konkreetseks rakendamiseks.

Diagrammid ja mallid

Iga Visio 2021-s sisalduva diagrammitüübi jaoks on saadaval erinevad mallid, mida kasutaja saab kohandada vastavalt oma konkreetsetele vajadustele. Visio 2021 pakub ka eelvalikut üldistest, sageli kasutatavatest alustamisdiagrammidest, nagu näiteks organisatsioonilised diagrammid, et ka kogenematuid kasutajaid saaks kiiresti tarkvaraga alustada. See võimaldab kiiresti luua tüüpilisi skeeme, nagu näiteks vooskeemid, töövood ja ajagraafikud, vastavalt spetsifitseerimis- ja kirjeldamiskeele (SDL) standardile.

Kujundid ja mallid

Mallide edasiseks redigeerimiseks on saadaval nn kujundid, üksikud elemendid, millega saab diagrammi vastavalt individuaalsetele vajadustele täiendada. Microsoft Visio nimetab konkreetse malli kujundite kogumit šablooniks. Šabloon ise ei ole omaette kuju.

Rangelt võttes sisaldab šabloon ainult põhikujusid, st need kopeeritakse ainult siis, kui need sisestatakse diagrammi; originaal jääb šablooni lahutamatuks osaks. Seda kopeerimisprotsessi võib korrata nii tihti kui soovitud.

Kopeeritud kuju saab kasutaja seejärel konkreetses diagrammis edasi redigeerida. On olemas ühe-, kahe- ja kolmemõõtmelisi kujundeid. Kuju tüübi saab ära tunda kuju käepidemete järgi, mille abil saab selle kuju ja suurust muuta. Mõned kujundid on ka "intelligentsed", st nad ühenduvad omavahel automaatselt. See on nii ruumilise planeerimise diagrammide puhul: üksikud seinakujud ühenduvad kohe, selle asemel, et kasutaja peaks nende vahelised piirid käsitsi kustutama.

Kujundite redigeerimine

Kujundite vaheliste seoste loomiseks või selgitamiseks võib neid lihtsalt siduda joontega. Rõhutamiseks või selgitamiseks saab jooned märkida eri värvidega ja määrata ka joontüübi - nt paks, õhuke või katkendlik.

Visio 2021 Standardis sisalduvaid kujundeid ja ka terveid skeeme saab graafiliselt edasi töödelda erinevate kujundusvahenditega. Tüüpiliste kujundusvõimaluste hulka kuulub kujunduslike alade ja joonte stiili, paksuse ja värvi reguleerimine - siin on saadaval paljud täitevärvid, samuti värvikraadid, läbipaistvused ja mustrid; kuju esile tõstmiseks saab kasutada ka varju-, valgus-, peegel- ja 3D-efekte.

Sama kehtib ka kuju juurde lisatava teksti kohta: Seda saab individuaalselt kohandada tüpograafia, stiili, suuruse jne osas. Kujundeid saab luua kas otse käsitsi või hiirega. Kujundeid saab kas otse käsitsi kirjutada või teksti importida, näiteks Exceli tabelist või välisest andmebaasist, näiteks Exchange Serverist. Eelkõige Visio 2021 Professional Edition pakub siinkohal laiendatud võimalusi - ka Microsoft SharePoint Serveri kasutamise kaudu -, mis tagab ka diagrammi andmete või teksti automaatse ajakohastamise - seega ei ole enam vaja keerulisi diagrammide ajakohastamiseks aeganõudvat ümbertöötamist või lisamist.

Oma põhikujunditeloomine

Mallil olevaid põhikujundeid ei saa redigeerida, vaid ainult kopeerida; siiski on võimalik sellist redigeeritud koopiat püsivalt salvestada uue põhikujundina "lemmikute" hulka, nii et see on kohe saadaval edasiste diagrammide jaoks.

Kujundite otsimine

Loomulikult saavad kasutajad Visio 2021s luua ka täiesti uusi skeeme või tüüpe olemasolevatest üksikutest kujunditest vastavalt oma ideedele. Otsingufunktsiooni saab kasutada sobivate põhikujundite otsimiseks. Konkreetse otsingusõna kohta leitud tulemused kuvatakse seejärel koos kuju nimega, mille all need sisalduvad, nii et need on kiiresti kättesaadavad.

Visio 2021 Professional Editioni eksklusiivsed funktsioonid diagrammide redigeerimiseks

Ainult Visio 2021 Professional Editioni funktsioonides on mitmeid konkreetseid täiustusi, sealhulgas võimalused kujundite sidumiseks väliste andmete või andmeallikatega:

 • Dünaamiliselt siduda kujundeid väliste allikatega, nagu Exceli töövihikud, Accessi andmebaasid või Exchange Serveri kataloogid, samuti Microsoft SQL Server või OLEDB või ODBC andmeallikad - uuendades automaatselt kujudega seotud andmeid
 • Välispiltide, CAD-jooniste ja ClipArts'i või teksti- ja joonistusvahendite kasutamine
 • Individuaalne võimalus lisada kujunditele lisateavet
 • Täiendavad mallid BPMN, SharePoint töövoogude ja Six Sigma projektide jaoks

Ülevaade diagrammitüüpidest - Osta MS Visio 2021

Visio 2021-s sisalduvate mitmesuguste diagrammitüüpide puhul, mida uues versioonis on täiendatud ka teistega, on kõige sagedamini esindatud need, mille eesmärk on kirjeldada protsesse. Kuid need hõlmavad ka paljusid teisi rakendusvaldkondi.

Voolukaardid

Voolukaartidel on tänapäeval oluline roll kaasaegsete protsessikirjelduste visualiseerimisel. Neid kasutatakse peamiselt üksikute etappide tähistamiseks; see ei kehti mitte ainult projektide, vaid ka konkreetsete äri- ja tehniliste protsesside või menetluste kohta. Visio 2021 pakub protsessideüleste diagrammide jaoks funktsionaalsete voogdiagramme, mis sisaldavad ka erivorme, nagu äriprotsesside diagrammid tööprotsesside visualiseerimiseks, samuti IDEF0-diagramme ja BPMN-diagramme kui erivorme, nagu neid kasutatakse eelkõige äriinformaatikas. Sellesse kategooriasse kuuluvad ka ajaskaalade diagrammid, mida saab kasutada näiteks äriprotsesside kulgemise kujutamiseks. Lisaks kasutatakse protsessivooludiagramme peamiselt keemiliste ja tööstuslike protsesside, sealhulgas kasutatavate seadmete kujutamiseks.

Muud sageli kasutatavad diagrammitüübid - Osta Visio 2021

Organisatsioonides ja ettevõtetes kasutatakse sageli ka organigramme struktuuride ja hierarhiate illustreerimiseks, samuti järjestusdiagrammesuhtlusdiagramme ja tegevusdiagramme, kus osalejad ja vastastikune tegevus on kirjas teatud aspektide all. Sel eesmärgil kujutavad olekudiagrammid selliseid faase nagu toote elutsükkel, samas kui juhtumi või kasutusjuhu diagrammid illustreerivad neid protsesse arendusprojektides.

Eriti arhitektuursete struktuuride planeerimisel - olgu selleks siis ruumiplaneerimine või infoprotsessid - pakub Visio 2021 nii korruseplaane kui ka hooneplaane, mida saab kasutada ka infrastruktuuride, näiteks elektriskeemide (IEEE-konform) ja torustike jms planeerimiseks, samas kui IT-diagramme kasutatakse aktiivsete kataloogide, aga ka andmebaaside jms funktsioonide ja rollide illustreerimiseks.

Visio 2021 Professional Editioni eksklusiivsed diagrammid

Visio 2021 Professional Edition sisaldab eelkõige kahte täiendavat diagrammitüüpi, mis on eriti olulised IT-kommunikatsiooni kavandamisel:

 • UML-diagrammid visualiseerivad seoseid ja komponente eelkõige sadamates ja liidestes. Selle aluseks olevat graafilist modelleerimiskeelt UML (Unified Modelling Language) kasutatakse tarkvara komponentide ning spetsifikatsioonide ja disainide kujutamiseks ja dokumenteerimiseks. Seega saab UMLi klassidiagrammi kasutada süsteemi staatilise vaate loomiseks, sealhulgas üksikute objektide vaheliste seoste loomiseks, erinevalt UMLi komponentide diagrammist, mis illustreerib nii komponentide seoseid kui ka koodi struktuuri. UML-i juurutusskeemid kujutavad omakorda riist- ja tarkvara elementide konfiguratsioone, samas kui UML-i järjestusdiagrammid võivad illustreerida osalejate ja kaasatud objektide vahelisi interaktsioone.
 • Andmebaasi notatsioonidiagramme võib seevastu eraldi tüübina kasutada andmebaasi graafilise mudeli (Entity Relationship Model ehk ERM) loomiseks.

Ostke Visio 2021 Editions Standard ja Professional Wiresoftist Microsofti kasutatud tarkvarana

Visio 2021 uued versioonid Standard ja Professional on Wiresoftis juba saadaval kasutatud tarkvarana. Saate kasu nendest eelistest:

 • Microsofti kasutatud tarkvara, näiteks Visio 2021 Edition, kauplemine ja kasutamine on seaduslik, sest see on seadusega lubatud.
 • Kui ostate Wiresoftilt Visio 2021 Editioni, omandate originaalse, täielikult toimiva Microsofti tarkvara - mitte testversiooni, mida saab kasutada ainult piiratud aja jooksul või piiratud aja jooksul.
 • Wiresofti Microsoft Visio 2021 Editioni kirjeldus kui "kasutatud tarkvara" ei tähenda mingeid piiranguid selle Visio tarkvara funktsionaalsusele.
 • Kasutatud tarkvara Visio 2021 Edition - osta standard või osta professionaalne - on samuti testitud Wiresofti poolt täieliku kasutatavuse osas enne edasimüüki.
 • Kui ostate kasutatud tarkvara Wiresoftist, ostate alati seadusliku ja originaalse Microsoft Visio 2021 toote.

Kui teil on lisaküsimusi Microsoft Visio 2021 või muu kasutatud Microsofti tarkvara kohta, võtke meiega lihtsalt ühendust, kasutades chat'i, telefoni või e-posti teel.